Образование

Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (2007)

Следдипломна квалификация:

Членство

Софийска адвокатска колегия

Езици

Английски, Немски

Области

Дружествено право, Договори, Сливания и придобивания, Авторско право, Защита на личните данни, Индустриална собственост, Търговски регистър

Професионален опит

Контакт

gancheva@lexlocus.com

Към заглавната страница