Образование

Магистър по право, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (2016)

Членство

Софийска адвокатска колегия

Езици

Английски

Области

Дружествено право, Търговски регистър, Договори, Право на ЕО, Административни производства, Изпълнително производство

Професионален опит

 

Контакт

vasileva@lexlocus.com

Към заглавната страница