Образование

Магистър по право, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (2007)

Диплома по въведение в английското право и правото на Европейския съюз, Университет "Кеймбридж", Институт за продължаващо обучение (2006-2008)

Членство

Софийска адвокатска колегия

Езици

Английски

Области

Дружествено право, Договори, Процесуално представителство, Арбитраж, Несъстоятелност, Право на ЕО

Професионален опит

Контакт

gospodinova@lexlocus.com

Към заглавната страница