Образование

Магистър по право, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (2009)

Членство

Софийска адвокатска колегия

Езици

Английски

Области

Дружествено право, Договори, Процесуално представителство, Несъстоятелност, Изпълнително производство

Професионален опит

Контакт

petrova@lexlocus.com

Към заглавната страница