Образование

Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (1998)

Следдипломна квалификация:

Членство

Софийска адвокатска колегия

Езици

Английски, Руски

Области

Данъчно облагане, Информационни технологии, Интелектуална собственост, Административни производства, Процесуално представителство, Конкуренция, Енергия

Професионален опит

Контакт

nedelchev@lexlocus.com

Към заглавната страница