Образование

Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (1997)

Следдипломна квалификация:

Членство

Софийска адвокатска колегия

Езици

Английски, Руски

Области

Данъчно облагане, Дружествено право, Договори, Обезпечено финансиране, Сливания и придобивания, Приватизация, Joint Ventures, Арбитражни производства, Процесуално представителство, Несъстоятелност

Професионален опит

Контакт

danailov@lexlocus.com

Към заглавната страница