Образование

Магистър по право, Хамбургски университет – Юридически факултет (2003-2004)

Бакалавър по право, Хамбургски университет – Юридически факултет (1999-2003); обект на задълбочени познания – Международно частно право и Бизнес право

Магистърска степен по Международни отношения и Дипломация (1998-1999), Международен университет Шилер (SIU), Лондон

Бакалавърска степен по Международни отношения и Политически науки (1995-1998), Американски университет в България (AUBG), Благоевград
 

Членство

Софийска адвокатска колегия

Езици

Английски, Немски

Области

Право на ЕО, Международно частно право, Административно право

Професионален опит

Контакт

drenski@lexlocus.com

Към заглавната страница