Фирмата

Адвокатско дружество "Данаилов, Дренски Неделчев и Ко" е българска юридическа кантора, състояща се от четирима съдружници и седем адвокати. Успешното сътрудничество на съдружниците през годините доведе до създаването на настоящата кантора.

Фирмата значително нарастна след основаването си. Мотивацията и качествата на професионалистите, които се присъединиха към нашия екип, доведоха до разширяване на областите на дейност и повишаване на качеството на предлаганите от нас услуги.

Наши клиенти са някои от най-големите български фирми и големи международни компании, инвестиционни фондове и частни инвеститори.

Местните и международни контакти на фирмата и нейните опитни юристи с отлично владеене на български, английски, немски и руски език са сериозна предпоставка за успеха на нашите клиенти.

Области

Фирмата предлага корпоративно правно обслужване с акцент в областите: недвижими имоти, инвестиционни и venture capital фондове, инфраструктурни и строителни проекти, сливания и придобивания, процесуално представителство за местни и чуждестранни клиенти.

 • Данъчно облагане
 • Информационни технологии
 • Интелектуална собственост
 • Административни производства
 • Дружествено право
 • Договори
 • Обезпечено финансиране
 • Сливания и придобивания
 • Приватизация
 • Joint Ventures
 • Арбитражни производства
 • Процесуално представителство
 • Недвижими имоти
 • Градоустройство
 • Строителство и проектиране
 • Административно право и процес
 • Концесии
 • Европейско право
 • Енергетика
 • Публично-частно партньорство
 • Конкуренция
 • Ценни книжа и капиталов пазар
 • Банково право
 • Индустриална собственост
 • Международно право
 • Защита на потребителите
 • Застрахователно право
 • Обществени поръчки
 • Изпълнително производство
 • Екология
 • Телекомуникации и медии

Екип

Димитър Данаилов
Управляващ съдружник

Богдан Дренски
Съдружник

Калоян Неделчев
Съдружник

Станимира Ганчева
Адвокат

Матеа Господинова
Адвокат

Гергана Петрова
Адвокат

Елисавета Василева
Младши адвокат

Петър Петров
Правен сътрудник

Йорданка Панчовска
Асоцииран адвокат

Тихомир Мазнев
Асоцииран адвокат

Весела Михалева
Асоцииран адвокат

Петър Калпакчиев
Асоцииран адвокат

Контакт

Адвокатско дружество "Данаилов, Дренски Неделчев и Ко"
ул. Княз Борис І 98А
1000 София, България

Тел: +359 2 954 9991
Факс: +359 2 895 3010

contact@lexlocus.com